รัฐบาลเตรียมพร้อมถวายความปลอดภัย จัดการจราจร ช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดศูนย์อำนวยการและประชุมกองอำนวยการร่วมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้แทนกว่า 40 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการดังกล่าวจะปฏิบัติงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อม 4 ด้าน คือการ ถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การจัดการจราจรและการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธี เบื้องต้นพบว่าสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะที่จังหวัดต่างๆ เตรียมจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกจะมี 3 โครงการ คือ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

โดยโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ แต่ละจังหวัดจะคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ หรือสัญลักษณ์ของจังหวัด จากนั้นทุกภาคส่วนรวมทั้งจิตอาสา จะร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนน บาทวิถี ภูมิทัศน์ถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ก่อนเชิญต้นรวงผึ้ง

ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลสมัย ที่ทุกจังหวัดได้รับพระราชทานไปปลูก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สะท้อนถึงความรักและสามัคคี

ส่วนโครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และโครงการสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ทุกจังหวัด และทุกภาคส่วน ก็จะร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เพื่อเป็นการประสานพลังความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ทำประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกจังหวัดมีถนน คลอง และสวนสาธารณะ ที่สวยงาม ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย