พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อากาศร้อนจัดทะลุ 43 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า วันนี้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีถึง 14 จังหวัดที่อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง และตาก อุณหภูมิวันนี้สูงทะลุ 43 องศาเซลเซียส ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อากาศร้อนจัดถึง 42 องศาเซลเซียส และที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา ร้อนจัด 41 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์  กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และปทุมธานี ร้อนจัด 40 องศาเซลเซียส

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้อากาศร้อนจัดแตะ 40 องศาเซลเซียสเช่นกัน

ส่วนสภาพอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้ภาคเหนือ ภาคอีสาน  ภาคตะวันออก นอกจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน บางพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองได้ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ 

ขณะที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออก และตะวันตก มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร