คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนน คสล.ที่พิษณุโลก พังเสียหาย ตอนที่ 1

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจพบข้อสังเกตถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ช่วงที่ 2 สายเลียบทางรถไฟหมู่ 3 ตำบลบึงพระ เชื่อมต่อตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หลังลงพื้นที่ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์ที่แล้ว ขยายผลจากข้อมูลของกลุ่มพิษณุโลกบ้านเรา มีสมาชิกว่า 400,000 คน ซึ่งช่วยกันเป็นหูเป็นตาสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข

ถนนโครงการนี้ อบจ.พิษณุโลก จัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอผ่านการประชาคม ระยะทางรวม 4 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ช่วง 3 สัญญา ช่วงที่พังเสียหายอยู่ในระยะที่ 2 ก่อสร้างเสร็จปี 2560 ค่าจ้างกว่า 2,000,000 บาท หลังกลุ่มพิษณุโลกบ้านเรา สะท้อนปัญหานี้ อบจ.พิษณุโลก จึงซ่อมแซมให้ใช้ชั่วคราว หลังผ่านเทศกาลสงกรานต์ เอกชนคู่สัญญารับปากจะรีบซ่อมแซมทันที เพราะยังอยู่ในระยะประกัน 2 ปี เมื่อเสร็จสมบูรณ์ อบจ.พิษณุโลก จะคืนเงินหลักประกันสัญญาให้เอกชน

นายก อบจ.พิษณุโลก ยังยอมรับข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับวิธีก่อสร้างถนนให้มีคุณภาพ

ส่วนถนนช่วงนี้พังเสียหายเพราะสาเหตุใด จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7