ผนึกกำลัง! เดินหน้าวิจัยกัญชารักษาผู้ป่วย

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเริ่มต้นการวิจัย และสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ผนึกกำลัง สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ 5 มูลนิธิด้านเกษตร สุขภาพ และผู้บริโภค นอกจากนี้ มีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ หรือ ป.ป.ส. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ให้ถูกกฎหมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติของแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน

ในการประชุมได้เชิญ นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญเข้าร่วมประชุมด้วย เพราะเป็นหนึ่งในผู้วิจัยขับเคลื่อนการพัฒนายากัญชารักษาผู้ป่วยซึ่งจะเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของเครือข่ายวิจัยดังกล่าว ซึ่งสถาบันการศึกษาจะได้ประโยชน์จากข้อมูล วิธีการรักษา ขอบเขตของโรคที่กัญชา เยียวยาหรือฟื้นฟู รวมถึงข้อมูลยากัญชาสายพันธุ์ไทย

สำหรับการยื่นขอจดทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านของอาจารย์เดชา กรมการแพทย์แผนไทยคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์ รวมถึงต้องร่วมกับหน่วยงานทำงานวิจัยเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย ได้รับการรับรองจาก ป.ป.ส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และ อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  จากนั้นจึงจะสามารถแจกจ่ายน้ำมันกัญชา ให้ผู้ป่วยได้

Tag : วิจัยกัญชา กัญชารักษาผู้ป่วย กัญชารักษาโรค กัญชา