News

เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของไต้หวันในปีนี้

เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่เมืองฮัวเหลียนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวัน ถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของไต้หวันในปีนี้ เบื้องต้นยังไม่ทราบรายงานความเสียหาย แต่แรงสั่นสะเทือนทำให้ตึกสั่น, ต้องอพยพเด็กออกจากโรงเรียนและต้องปิดเส้นทางเดินรถไฟใต้ดินในกรุงไทเปชั่วคราว

เมืองฮัวเหลียนเป็นพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ที่และเส้นผ่าศูนย์กลางมีความลึกเพียง 18 กิโลเมตรครั้งนี้ ทำให้ไฟฟ้าดับในบางพื้นที่ แต่โรงกลั่นน้ำมันยังทำงานได้ตามปกติ ขณะเกิดเหตุครูต้องพาเด็กนักเรียนอพยพออกจากอาคาร, มีการปิดเส้นทางเดินรถใต้ดินในกรุงไทเปและปิดเส้นทางเดินรถไฟความเร็วทางตอนเหนือของไต้หวันชั่วคราวเพื่อป้องกันไว้ก่อน

เกาะไต้หวันตั้งอยู่ในบริเวณเขตรอยต่อเปลือกโลกยูเรเชียกับทะเลฟิลิปปินส์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นระยะๆ เมื่อปี 1999 เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 2 พันคน