พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สรุปสถิติ 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 คน ยึดรถมากกว่า 7,000 คัน

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 273 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 30 ราย ผู้บาดเจ็บ 277 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 10 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ จังหวัดลพบุรี 4 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 11 คน

สรุปสถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 62 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,338 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 386 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,442 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ และ นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 128 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลพบุรี และอุดรธานี จังหวัดละ 15 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 136 คน

พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์

ขณะที่ นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวสรุปผลสถิติของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ภาพรวมจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 7.66 รวมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับลดลงถึงร้อยละ 3.67 มีปัจจัยสำคัญจากความร่วมมือของผู้ใช้รถใช้ถนน

ด้านผลสรุป มาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผย วันที่ 17 เมษายน 2562 รถจักรยานยนต์พบการกระทำผิด 38,844 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 532 คัน และส่งดำเนินคดี 23,259 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 26,860 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,942 ราย ยึดรถยนต์ 246 คัน ส่งดำเนินคดี 18,043 คน

โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมา (11- 17 เมษายน 2562) พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน 388,854 ครั้ง ซึ่งสถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 20 การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจำนวน 7,282 คัน สถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 55 การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด 271,657 คน สถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 12

Tag : 7วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุ