พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เปิดกองอำนวยการร่วมฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 20:37 น.

Views

กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เตรียมพร้อมอำนวยการความปลอดภัยและการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งพื้นที่ 6 โซน เข้มสแกนทุกพื้นที่แบบ 3 มิติ เกาะติดทุกข่าวกรอง การข่าว เบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติ 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นประธานเปิดกองอำนวยการร่วมฯ และประชุมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยกองอำนวยการร่วมฯ เริ่มทำงานวันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติการถวายความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยกองอำนวยการร่วมฯ จะประชุมทุกวันเพื่อติดตามข่าวสาร ข่าวกรอง เกาะติดทุกสถานการณ์ เพื่อปรับแผนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยบริเวณจุดคัดกรองการพิสูจน์บุคคลจะใช้ระบบสแกนใบหน้า แบ่งพื้นที่ดูแลเป็น 6 โซน รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลในทุกมิติ และซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยต้องทำงานอย่างละเอียดในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อม และดำเนินการให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

ขณะที่จังหวัดต่าง ๆ เตรียมจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเช่นกัน แบ่งเป็น 3 โครงการ คือ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ, โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

โดยทุกภาคส่วนราชการ รวมทั้งประชาชน และจิตอาสา จะร่วมกันปรับปรุงพื้นผิวถนน บาทวิถี ภูมิทัศน์ถนน ลำน้ำ คูคลอง และสวนสาธารณะ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เพื่อให้ทุกจังหวัดมีถนน คลอง และสวนสาธารณะ ที่สวยงาม ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย จากนั้นจะเชิญต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ทุกจังหวัดได้รับพระราชทานไปปลูก เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สะท้อนถึงความรักและสามัคคี

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก