พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดทำขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก จำนวน 86 ใบ จากศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าริ้วขบวนไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ตั้งริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

เวลา 06.30 น. ริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกถึงยังหน้าวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกเข้าไปยังมณฑลพิธีหน้าพระศรีศากยมุนี พระประธาน ภายในพระวิหารหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีเบื้องต้นของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ขึ้นเป็นวัดกลางพระนคร เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา ถวายพัดรองที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 แด่พระสงฆ์ 68 รูป พระสงฆ์สวดภาณวาร 4 รูป และพระนั่งปรกเจริญจิตภาวนา 5 รูป จากนั้น นายกรัฐมนตรี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระศรีศากยมุนี พระประธานประจำพระวิหารหลวง แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ศีล

เมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 17.19 น. เริ่มประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ ทรงเจิมและทรงจุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียนวิปัสสี เทียนมหามงคลและเทียนมหาหรคุณ หน้าพระประธาน พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ จุดธูปเทียนบูชาเทพยดาแล้ว อ่านประกาศชุมนุมเทวดา พระสงฆ์ 68 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกทำน้ำ บทสวดมงคลสูตร นายกรัฐมนตรี จุดเทียนที่ครอบสัมฤทธิ์ถวายสมเด็จพระสังฆราช แล้วทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์จากจังหวัดต่าง ๆ ภายในราชวัติ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวายคันประทีป สั่นกระดิ่ง และโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่คนโทน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และย่ามปักตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายกรัฐมนตรี จุดเทียนทอง-เงิน และเครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระสวดภาณวาร และจุดเทียนพุทธาภิเษก ข้างตู้เทียนชัย และในเวลา 20.10 น. จะได้บริกรรมคาถาและดับเทียนชัย โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม และในวันพรุ่งนี้ จะเชิญคนโทน้ำฯ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ พิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษก พิธีเสกน้ำอภิเษก น้ำอภิเษก