ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 06:52 น.

Views

ช่วงเช้าวันนี้ มีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อไปเก็บรักษาไว้รอการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ติดตามรายงานสดกับ คุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน รายงานสดจากบริเวณถนนราชดำเนินใน

Tag : สนามข่าว 7 สี ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 พิธีเชิญน้ำอภิเษก ขบวนเชิญน้ำอภิเษก