News

ภาพเป็นข่าว : หาดูยาก ประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีศรีมหาโพธิ์ จ.น่าน

ความสวยงามของประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีศรีมหาโพธิ์ของจังหวัดน่าน หลังจากไม่มีการแห่มากว่า 100 ปี

วัดศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน นำพุทธศาสนิกชนแต่ละชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมงานประเพณีแห่ไม้ค้ำสะหลีศรีมหาโพธิ์ หลังจากไม่มีการแห่มากว่า 100 ปี เป็นการพลิกฟื้นและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน โดยนำรถไม้ค้ำสะหลีศรีมหาโพธิ์เคลื่อนขบวนแห่ออกจากวัดศรีพันต้น ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน มีวงดนตรีแห่เพิ่มความคึกคัก ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้เฒ่าผู้แก่จะมาร่วมขบวนแห่ ฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน

เมื่อถึงวัดศรีพันต้น ทุกคนจะร่วมกันถวายไม้ค้ำสะหลี ค้ำต้นโพธิ์ให้มั่นคงแข็งแรง เพราะต้นโพธิ์เมื่อเจริญเติบโตจะมีกิ่งก้านสาขาทอดยาว บางกิ่งโน้มเอียงกลัวจะหักโค่น จึงมีคนนำไม้ง่ามมาค้ำยันกิ่งไว้ เรียกว่า ไม้ค้ำโพธิ์ หรือ ไม้ค้ำสะหลี มีความหมายไปถึงการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบต่อไป อีกทั้งเชื่อกันว่ากุศลในการถวายไม้ค้ำโพธิ์ จะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้น ไม่ตกต่ำ มีคนช่วยเหลือค้ำชูไปตลอด เป็นความเชื่อในกลุ่มชาวล้านนาทางภาคเหนือของไทย