คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนน คสล.พังเสียหายที่พิษณุโลก ตอนที่ 2

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เลียบทางรถไฟที่พังเสียหายนี้อยู่ในช่วงที่ 2 เชื่อมตำบลบึงพระกับตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ซ่อมแซมชั่วคราวให้ใช้งานได้หลังกลุ่มพิษณุโลกบ้านเราสะท้อนปัญหาผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเอกชนคู่สัญญาจะซ่อมแซมให้สมบูรณ์หลังผ่านช่วงสงกรานต์ ตามที่ได้รับแจ้งจาก อบจ.พิษณุโลกก่อนหมดประกันสัญญา 2 ปี วันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  

นายช่างโยธายังให้ข้อมูลกับคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เหตุที่ถนนไม่มีไหล่ทางเพราะขอที่จากชาวบ้านไม่ได้ ถนนจึงรับน้ำหนักได้เพียง 12 ตัน

ส่วนรอยแยกพื้นถนนที่เห็นนี้ นายช่างโยธายืนยันเอกชนจะซ่อมแซมไปพร้อมกัน ถนน คสล.โครงการนี้ อบจ.พิษณุโลก จัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอระยะทางรวม 4 กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร หนา 15 เซนติเมตร แบ่งเป็น 3 ช่วง 3 สัญญา ช่วงที่พังเสียหายอยู่ในระยะที่ 2 ค่าจ้างกว่า 2,000,000 บาท ก่อสร้างเสร็จปี 2560


FACEBOOK : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7