รมว.คลังยืนยันเก็บภาษีผู้ได้ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี 15 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 17:28 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันแล้วว่า กรมสรรพากรจะเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับผู้ได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี 15 เปอร์เซ็นต์จากที่ก่อนหน้านี้มีการผ่อนผันให้  เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของผู้ที่มีเงินฝากรายใหญ่

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า กรมสรรพากรต้องการแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของผู้ที่มีเงินฝากสูงเกิน 4 ล้านบาท ที่จะมีรายได้จากดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี แต่ที่ผ่านมามีบางสถาบันการเงินบางแห่งเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้ารายใหญ่หลบเลี่ยงภาษี ณ ที่จ่าย 15% ด้วยการปิดบัญชีเมื่อรายได้จากดอกเบี้ยใกล้ถึง 20,000 บาท ก่อนไปเปิดบัญชีใหม่ และกระจายแยกบัญชีออกจากกัน

ดังนั้นการดำเนินการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้ได้ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี  จะกระทบกับผู้มีบัญชีออมทรัพย์รายใหญ่มากกว่าประชาชนรายย่อย ยืนยันเป็นกฎหมายเก่าที่มีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ครอบคลุมในด้านการคำนวณภาษี จึงจัดเก็บภาษีไม่ได้ตามประสิทธิภาพ

ส่วนประชาชนทั่วไปหรือผู้ฝากรายย่อย ที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี สามารถขอยกเว้นการเสียภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% ได้ โดยการลงทะเบียนที่ธนาคาร เพื่อยินยอมให้ส่งข้อมูลการรับดอกเบี้ยให้สรรพากร เริ่ม 15 พฤษภาคม 2562 หากไม่ดำเนินการ ผู้ฝากทุกรายจะมีภาระการเสียภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้จากดอกเบี้ย 15% ทันทีโดยอัตโนมัติ แม้รายได้ดังกล่าวไม่เกิน 20,000 บาทก็ตาม จากนั้นค่อยขอคืนภาษีดังกล่าวในช่วงปลายปีได้

Tag : ภาษี ดอกเบี้ย เงินฝาก อภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ เศรษฐกิจ ข่าวในประเทศ