News

รัฐบาลเชิญชวนประดับเข็มที่ระลึกตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สำนักงานสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการจัดทำขึ้น และจำหน่ายในราคาชุดละ 300 บาท โดยเปิดให้สั่งซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 เข็ม ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา หรือห้างบิ๊กซี 10 สาขา 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้ รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และจะเอาโทษดำเนินคดีกับผู้ที่ปลอมแปลงและลักลอบจัดจำหน่ายด้วย
              
เข็มที่ระลึกดังกล่าว ขึ้นรูปตามแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดับพระปรมาภิไธย วปร. และข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้านหลังจารึกตัวอักษรแบบเดียวกัน บรรจุในกล่องที่ด้านในเป็นสีขาวงาช้าง ฝากล่องประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ พิมพ์ด้วยสีทอง
              
ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญชวนข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับเข็มที่ระลึกฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยข้าราชการเครื่องแบบสีกากีให้ประดับเหนือป้ายชื่อด้านขวา เครื่องแบบปกติขาวให้ประดับที่อกเสื้อขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ สุภาพสตรีประดับที่อกเสื้อด้านขวา ส่วนชุดสุภาพ และชุดสากลนิยม ให้ประดับที่อกเสื้อด้านซ้าย ส่วนชุดสูทสากลให้ประดับที่รังดุมของเสื้อนอกด้านซ้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง