สธ.แจงห้ามรถฉุกเฉินวิ่งเกิน 80 เฉพาะรถโรงพยาบาล

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 19:10 น.

Views

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีกระแสสังคมตีกลับ เนื่องจากไม่พอใจการหนดความเร็วของรถพยาบาลฉุกเฉิน ว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559 – 2562 อุบัติเหตุส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการขับรถเร็ว ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 110 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต 318 ราย เป็นพยาบาลและบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 129 ราย เสียชีวิต 4 ราย พิการ 2 ราย ผู้ป่วยบาดเจ็บ 58 ราย เสียชีวิต 3 ราย คู่กรณีเสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่เกิดขณะส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลถึงร้อยละ 80

นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ต้องทำความเข้าใจว่า หลักการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก และมาตรฐานในการรักษาพยาบาลเป็นสำคัญ แพทย์จะทำการประเมินผู้ป่วยว่าอยู่ในสภาวะไหน หากส่งตัวไปอาการจะทรุดหรือไม่ หากอาการทรงตัวสามารถส่งตัวได้แพทย์จะให้รถฉุกเฉินพร้อมกับแพทย์หรือพยาบาลที่สามารถดูแลผู้ป่วยหากเกิดภาวะฉุกเฉินไปด้วย โดยการกำหนดความเร็วไม่ให้เกิน 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น ถือว่าเป็นการขับขี่เพื่อความปลอดภัย และการห้ามฝ่าไฟแดงก็ถือว่าเป็นการลดอุบัติเหตุ เพราะรถพยาบาลเองต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522  และใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด หากใช้ความเร็วสูง แรงปะทะขณะเกิดอุบัติเหตุจะรุนแรง ทำให้เกิดโอกาสการเสียชีวิตได้มาก

ส่วนการจะรักษาผู้ป่วยหรือการทำหัตถการนั้น รถจะต้องจอดนิ่งสนิทเท่านั้น โดยขณะนั่งในรถทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

Tag : ห้ามรถฉุกเฉินวิ่งเกิน80 ห้ามรถฉุกเฉินฝ่าไฟแดง สธ. รถฉุกเฉิน