กระทรวงมหาดไทย เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

เช้าวันนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก สำหรับนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 86 ใบ จากพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในริ้วขบวน ประกอบด้วย ผู้เชิญกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ผู้เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ผู้เชิญธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวงดุริยางค์จากกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวม 1,200 คน ซึ่งเคลื่อนขบวนจากถนนดินสอ เข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน และถนนสนามไชย ไปยังประตูสวัสดิโสภา พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

เมื่อถึงยังหน้าประตูสวัสดิโสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เชิญพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะข้าราชการระดับสูงของกระทรวง วางพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะตามลำดับ เสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษก เข้าสู่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมเชิญไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป ในการนี้ คณะพราหมณ์ ประโคมสังข์เพื่อเป็นปฐมฤกษ์มหามงคล ด้วย

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คนโทน้ำอภิเษก พิธีเชิญน้ำอภิเษก