News

กกต.เรียกศรีสุวรรณให้ถ้อยคำเพิ่มเติม กรณีสุเทพ-เบญญา

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 62 เวลา 13.30 น.นี้ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือเชิญตนไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติม กรณีที่สมาคมฯได้เคยร้องเรียนว่านางเบญญา นันทขว้าง ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊กส่วนตัวว่า “ถ้าฝ่าย ปชต.กงเต๊กชนะเลือกตั้ง ที่สุดก็จะปฏิวัติอีกรอบ” และกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยปราศรัยขู่ว่า “ถ้าเลือกพรรคเพื่อ...เจอกันราชดำเนิน” ซึงการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.92(2) ของ พรป.พรรคการเมือง 2560 คือ “กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข” และหรือ ม.73(5) ของ พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ที่ว่า “ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง”

การกระทำของนางเบญญาและนายสุเทพ เป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปของสาธารณชน ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ซึ่งการกระทำเยี่ยงนี้อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่นนี้หาก กกต.ไต่สวนและวินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของสมาคมฯ ก็จะมีผลให้นำสู่การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครวมพลังประชาชาติไทยได้ นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด