รายงานพิเศษ : ชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์ปรับตัวหนีแล้ง

วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

แม้จะติดผลเต็มต้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้ผลผลิตที่ได้กลับมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่วนหนึ่งเจ้าของสวนผลไม้ อาจารย์ปู บอกว่า เป็นเพราะน้ำแล้ง แม้จะมีฝนตกจากการทำฝนหลวงมาช่วย 1 เดือนก่อนหน้านี้ก็ตาม แต่ก็ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ต้องปรับตัวเข้าสู่เกษตรยุคใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยเฉพาะการให้น้ำ ซึ่งไม่เพียงควบคุมปริมาณได้ ยังประหยัดต้นทุนและลดปัญหาแรงงาน ด้วยแอปพลิเคชันง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ขณะที่เจ้าของสวนผลไม้ณรงค์ฟาร์ม ที่บ้านตะปอนใหญ่ ยอมรับว่าคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าต้องเกิดปัญหาน้ำแล้ง จึงหันมาทำบ่อดิน เพื่อกักเก็บน้ำในลักษณะบ่อลอย โดยสูบน้ำจากใต้ดินเข้ามาเสริม นอกเหนือจากการซื้อน้ำมาสำรองไว้ เพื่อพยุงไม่ให้ต้นทุเรียนต้องยืนต้นตาย
ขณะที่เกษตรอำเภอท่าใหม่ บอกว่าผลผลิตโดยรวมของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่า 20% แต่กลับได้ราคาดี เนื่องจากมีการจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ นั่นคือการใช้เทคนิคการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร หรือที่เรียกกันว่าเกษตรแปลงใหญ่ ทำให้การมีกระจายผลผลิต ไม่เกิดปัญหากระจุกตัว

ขณะที่เกษตรกรรายใหม่อีกไม่น้อย ที่ผันตัวจากพนักงานบริษัท กลับมาดูแลสวนผลไม้ของบรรพบุรุษ ก็ปรับวิธีการทำการตลาดใหม่ ด้วยการขายทุเรียนเกรดพรีเมียมผ่านแอปพลิเคชัน โดยจับมือกับไปรษณีย์ไทย จัดทำระบบขนส่งจากสวนถึงบ้าน ซึ่งเทียนบอกว่า ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แถมได้พบกับผู้ซื้อรายใหม่ ผ่านแอปพลิเคชัน จากทุเรียนราคาหลักร้อย ขยับมาเป็นหลักพัน โดยที่ผู้ซื้อไม่เกี่ยงงอน

เป็นอีกกลไกในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของเกษตรกรยุคใหม่ ซึ่งไม่เพียงจะทำให้สามารถควบคุมกลไกตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างได้ผล ลดการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปขายแรงงานในเมืองกรุง

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง