ภาพเป็นข่าว : ควันหลงสงกรานต์ ประเพณีสรงน้ำพระบนยอดภูกระดึง

วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 04:40 น.

Views

ควันหลงวันไหลเล่นสงกรานต์ ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง เป็นประเพณีที่ชุมชนสืบทอดกันมานาน...

Tag : ภาพเป็นข่าว สนามข่าว 7 สี สรงน้ำพระภูกระดึง สงกรานต์ 2562 วันสงกรานต์