News

ภาพเป็นข่าว : น่าเอ็นดู คาเฟสุนัข ขี้ร้อน

อากาศร้อนๆ อย่าว่าแต่คนเลย สัตว์ก็ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะสุนัขขี้ร้อนอย่างเจ้าพวกนี้...