พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระทรวงการคลัง แจง เก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 00:47 น.

Views

เรื่องนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ประกาศเกี่ยวกับการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นกฎหมายที่มีมานานแล้ว โดยกำหนดให้ผู้มีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ได้รับดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี ต้องเสียภาษีในอัตรา 15% ต่อปี

ปัญหาคือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหา บางคนมีเงินมาก แต่ใช้วิธีไปเปิดหลายบัญชี แล้วแบ่งการฝากเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี แต่เมื่อเอาดอกเบี้ยที่ได้มารวมกัน บางคนได้ดอกเบี้ยมากกว่า 20,000 บาท หรืออีกกรณีคือ ธนาคารบางแห่งก็ช่วยลูกค้าหลบเลี่ยงภาษี โดยอาจแนะนำให้ลูกค้าปิดบัญชี เมื่อรายได้จากดอกเบี้ยใกล้แตะ 20,000 บาท แล้วไปเปิดบัญชีใหม่ ลักษณะนี้เป็นต้น

กรมสรรพากรจึงจำเป็นจะต้องออกประกาศให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยดังกล่าวให้กรมสรรพากร โดยยืนยันว่าจะไม่กระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ แต่จะกระทบกับผู้ที่มีเงินฝากสูงเกิน 4,000,000 บาท ระหว่างนี้ก็ขอให้ความร่วมมือให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มาให้ความยินยอมกับสถาบันการเงินที่มีเงินฝากอยู่ทุกแห่ง เพื่อที่สถาบันการเงินจะได้ส่งข้อมูลทางบัญชีให้กรมสรรพากรรับรู้

เรื่องนี้เท่ากับว่า หากผู้มีเงินฝากไม่ดำเนินการ ผู้มีเงินฝากทุกรายจะมีภาระการเสียภาษี ณ ที่จ่าย จากรายได้จากดอกเบี้ย 15% ทันทีโดยอัตโนมัติ แม้รายได้ดังกล่าวจะไม่เกิน 20,000 บาทก็ตาม แต่สามารถขอคืนภาษีได้ในช่วงปลายปี (หลักการคล้ายๆ กับการยื่นขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนหน้านี้)

ด้าน นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร ยืนยันว่า กรมสรรพากรต้องการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เหมือนกับการบริจาคเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-โดเนชั่น) หรือการเชื่อมระบบกับเงินประกันชีวิต คือให้ผู้ฝากเงินลงทะเบียนกับธนาคารพาณิชย์ยินยอมให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากมายังกรมสรรพากร ทำให้กรมสรรพากรจะเห็นข้อมูลทั้งหมดของผู้ฝากเงินทุกบัญชีทุกธนาคารรวมกัน หากเกินวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี คือ 20,000 บาท กรมสรรพากรจะแจ้งกลับไปยังธนาคารพาณิชย์ให้หักภาษีไว้ แล้วนำส่งกรมสรรพากรในภายหลัง โดยให้เริ่มครั้งแรก 15 พฤษภาคม เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยออมทรัพย์จะเกิดขึ้นทุกๆ 6 เดือน คือเดือนมิถุนายนกับเดือนธันวาคม

ทีมข่าว 7HD ได้สอบถามไปยังสมาคมธนาคารไทย ถึงแผนเตรียมอำนวยความสะดวกในการเข้าแจ้งยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยให้กรมสรรพากรว่า สัปดาห์หน้าจะเรียกประชุมผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ เพื่อสรุปแนวทางดำเนินงาน โดยประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด