พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดวันนี้ มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ มูลนิธิธรรมอิสระ และวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน, สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ราชสกุลสนิทวงศ์

และหน่วยงานต่าง ๆ ยังได้ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อาทิ คณะผู้สูงอายุ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี, สโมสรลูกเสือนาวี กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวาพระพร ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ