อากาศร้อนจัด แนะเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดี

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกาศ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่สภาพอากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิอาจสูงถึง 43 องศาเซลเซียส และมีลมกรรโชกแรงในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดการขาดแคลนพืชอาหาร หรืออาหารสัตว์คุณภาพต่ำ และปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ทำให้ซูบผอมขาดแคลนอาหาร เกิดสภาวะความเครียด และอาจเกิดภาวะเป็นลมแดด

ดังนั้นเกษตรกรควรจัดการโรงเรือน จัดหาคอกให้สัตว์ได้บังแดดในเวลากลางวัน หรือ เลี้ยงสัตว์ใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงา หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์กลางแจ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง รวมถึงใช้ความเย็นจากละอองน้ำในช่วงกลางวันหรือติดตั้งพัดลมในโรงเรือน เพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก ควรมีน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินอย่างเพียงพอตลอดทั้งวัน และควรเสริมวิตามินให้สัตว์เลี้ยง เสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันการขาดสารอาหาร เพื่อลดความตึงเครียดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อม

สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์เลี้ยง ให้ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด เช่น โรคและปากเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (Hemorrhagic Septicemia) หรือโรคคอบวม โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease) และหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก เป็นต้น เพราะเหล่านี้ถือเป็นโรคระบาดที่สำคัญ และควรกำจัดพยาธิให้สัตว์เลี้ยงทั้งภายในและภายนอก

Tag : สนามข่าว 7 สี