กกต.มั่นใจจัดเลือกตั้งใหม่นำบทเรียนเก่ามาปรับใช้

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 11:10 น.

Views

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดยโสธร ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (ศาลาประชาคมบ้านหนองตุ) หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 436 คน

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 (ศาลาเอสเอ็มแอล หมู่ที่ 12 หมู่บ้านสันติสุข) ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 1,371 คน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเปิดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยนี้ จำนวน 366 คน

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง ใหม่ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาไชย ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ฝ โดยมีผู้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 714 คน

นายอิทธิพร ระบุว่าการเตรียมการวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเลือกตั้งซ่อมทั้ง 6 หน่วยวันนี้ได้หาทางแก้ไขรับมือกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้น และการเลือกตั้งทุกครั้งได้นำบทเรียนครั้งก่อนๆมาเตรียมแผนรองรับ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย โดยไม่ได้หนักใจกับการจัดการเลือกตั้งใน 6 หน่วยเลือกตั้งในวันนี้

สำหรับการเลือกตั้งใหม่จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้แก่

1.หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพฯ
2.หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์
3.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก
4.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร
5.หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง
6.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

Tag : กกต. เลือกตั้งใหม่ เลือกตั้ง2562 เลือกตั้งซ่อม