News

เจ้าหน้าที่จับกุมกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองแล้ว 137 คน หลังชุมนุมต่อเนื่องนานกว่า 23 สัปดาห์

การชุมนุมของ กลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง ในฝรั่งเศส ที่ยาวนานต่อเนื่องมากว่า 23 สัปดาห์ ล่าสุดเกิดเหตุปะทะรุนแรงขึ้นอีกระลอก ขณะที่ เจ้าหน้าที่จับกุมกลุ่มผู้ประท้วงไว้ได้ 137 คน

วานนี้ กลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง ในฝรั่งเศส ได้ออกมาชุมนุมกันเข้าสู่สัปดาห์ที่ 23 แล้ว โดยกลุ่มผู้ประท้วงได้ก่อเหตุรุนแรงด้วยการจุดไฟเผารถจักรยานยนต์ รถยนต์ และถังขยะ และปาหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริเวณจัตุรัสสาธารณรัฐ ทางตะวันออกของกรุงปารีส เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องยิงก๊าซน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม จนเกิดการปะทะกันขึ้นอย่างรุนแรง โดย กลุ่มเสื้อกั๊กเหลือง ระบุว่า ต้องการย้ำเตือนรัฐบาลว่าการบูรณะมหาวิหารนอเทรอดาม ไม่ใช่เพียงปัญหาเดียวของชาติที่จะต้องได้รับการแก้ไข ขณะที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อเหตุรุนแรงได้ราว 137 คน ทั้งนี้ วานนี้มีผู้ออกไปร่วมชุมนุมทั่วฝรั่งเศสราว 9,600 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ชุมนุมในกรุงปารีส ประมาณ 6,700 คน ซึ่งมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีผู้ชุมนุมทั่วประเทศราว 7,500 คน