พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรือนจำขอนแก่นให้เยี่ยมญาติผ่านไลน์

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 11:42 น.

Views

นายสมมาตย์ สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น พร้อมด้วยนายพนมกร พจนา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่น  ได้ทดสอบระบบเยี่ยมญาติผ่านแอบพลิเคชั่นไลน์  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวและญาติของผู้ต้องขัง ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้  ซึ่งการเยี่ยมญาติทางไกลแบบเห็นหน้ากรมราชทัณฑ์ เคยใช้ระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ เมื่อ 10 ปีก่อนระบบมีการขัดข้องบ่อยจึงทำการหยุดไป  แต่ปัจจุบันการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย มีการพัฒนาระบบที่ทันสมัยอินเทอร์เน๊ตมีความเร็วสูง จึงได้นำระบบดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้งที่เรือนจำกลางขอนแก่น

นายพนมกร พจนา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่นเปิดเผยว่า การเยี่ยมญาติผ่านไลน์ เป็นนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ญาติ ที่ไม่สามารถมาเยี่ยมในเรือนจำได้ สำหรับญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังทางไกลแบบเห็นหน้า ต้องนำบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน มาลงทะเบียนที่เรือนจำกลางขอนแก่นก่อนจะตรวจว่าจะมีสิทธิ์เยี่ยมกี่ครั้ง รวมถึงจะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังและผู้ที่ลงทะเบียนขอเยี่ยมด้วย โดยขั้นตอนการตรวจสอบประวัติใช้เวลาเพียง 1-2 วัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขก็จะแจ้งผลพร้อมนัดวัน เวลา ให้เข้าเยี่ยมได้และในการเยี่ยมแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด   ซึ่งปัจจุบันเรือนจำกลางขอนแก่นมีระบบเยี่ยมผ่านไลน์เพียง 2 เครื่องต่อรอบเท่านั้น แต่ถ้าหากอนาคตได้รับการตอบรับจากผู้ต้องขังและญาติ ทางเรือนจำกลางขอนแก่น ก็จะมีการเพิ่มช่องบริการอีกตามสมควร

Tag : เยี่ยมญาติ เยี่ยมผู้ต้องขัง เยี่ยมญาติผ่านไลน์ ไลน์