พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พรุ่งนี้รถเมล์ขึ้นค่าโดยสารวันแรก

วันที่ 21 เม.ย. 2562 เวลา 19:36 น.

Views

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกาศวันที่ 22 เมษายน 2562 (วันพรุ่งนี้แล้ว) จะปรับขึ้นค่ารถโดยสารสาธารณะตามมติของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง
โดยขึ้นราคาดังนี้

Tag : ขึ้นค่ารถเมล์ ขสมก. รถเมล์ขึ้นราคา