ศาลนัดชี้ขาด! คดีมหากาพย์โฮปเวลล์ กินเวลายาวนานถึง 29 ปี

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 06:56 น.

Views

อีกคดีประวัติศาสตร์ มหากาพย์โฮปเวลล์ วันนี้ (22 เม.ย.) ศาลปกครองสูงสุด นัดอ่านคำพิพากษาคดีโฮปเวลล์ ลุ้นกันว่า ท้ายที่สุดแล้ว รัฐหรือเอกชนจะตกเป็นผู้เสียประโยชน์ในเรื่องนี้

วันนี้ เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลาง นัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่บริษัทโฮปเวลล์ ประเทศไทย ได้ยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย จ่ายคืนเงินค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่บริษัทโฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปี กระทั่งทำให้การรถไฟฯ ไม่ต้องจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าว

คดีนี้ไม่เพียงเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่กินเวลายาวนานถึงวันนี้ก็ 29 ปี ยังเป็นอีกคดีที่มีการฟ้องร้องพัวพันกันไปมา ไม่เพียงโฮปเวลล์เท่านั้นที่เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เรียกค่าเสียหายจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ ยืนยัน การบอกเลิกสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง พร้อมยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการ และเรียกค่าเสียหายจากบริษัทโฮปเวลล์อีกกว่า 200,000 ล้านบาท

ที่สำคัญ เรื่องนี้ศาลปกครองเห็นว่า โฮปเวลล์ ใช้ระยะเวลายื่นคำร้องนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 5 ปี ซึ่งนับจากวันที่ยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 แต่โฮปเวลล์กลับเข้ายื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองกลางเห็นว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่สุดแล้วทางบริษัทโฮปเวลล์ ก็ได้เดินหน้ายื่นอุทรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดจะพิพากษาวันนี้ เราคงต้องลุ้นกันว่า สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ใครจะเสียประโยชน์สูงสุด หรือการต่อสู้ของภาครัฐและเอกชนแบบมาราธอน ท้ายที่สุดแล้ว ค่าโง่ที่ต้องเสียในคดีมหากาพย์โฮปเวลล์ จะมากน้อยเพียงใด

Tag : สนามข่าว 7 สี โฮปเวลล์ คดีโฮปเวลล์ บริษัท โฮปเวลล์ ประเทศไทย คำพิพากษาคดีโฮปเวลล์ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย