News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 22 เม.ย.62 ภาคเหนือสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย อยู่ในระดับสีส้ม

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน             75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                         71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                   67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย              66 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                    62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ