News

ภาพเป็นข่าว : ประเพณีแปลก! พระเณรแห่ดอกไม้ หลังสงกรานต์ จ.ชัยภูมิ

อีกประเพณีที่หาชมยากของพี่น้องชาวชัยภูมิ ประเพณีแห่ดอกไม้ จัดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์

เป็นประเพณีของคนอีสานที่กำลังจะเลือนหายไป ชาวบ้านส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยเห็น พิธีนี้ชาวบ้านในตำบลหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรียกว่า ประเพณีแห่ดอกไม้ จะมีช่วงหลังสงกรานต์เลิกแล้ว 3 วัน พระเณรในวัดก็จะออกมาตีฆ้องเดินตามถนนในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็จะนำน้ำใส่ถังวางไว้หน้าบ้าน รอพระเณรมาสรงน้ำ หรือเล่นน้ำสาดใส่กันเป็นที่สนุกสนาน และเดินไปจนรอบหมู่บ้าน ต่อจากนั้นพระก็จะพาญาติโยมเข้าวัดเวียนเทียน เป็นอันจบพิธี