News

บิ๊กตู่-ฮุนเซน ชื่นมื่น ฉลองสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วย สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธานร่วมในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี ที่การสร้างสะพานแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์และถือเป็นสะพานข้ามแดนไทย-กัมพูชา ที่ยาวที่สุด เป็นประจักษ์พยานถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ที่ใกล้ชิดมายาวนาน เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดน และเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดนแห่งใหม่ ให้มีความสะดวกมากขึ้น เชื่อมต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องให้ครบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างเขตเศรษญกิจพิเศษกัมพูชาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก หรือ EEC ของไทย เพื่อเชื่อมต่อการส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลก ณ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน 

ขณะที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า ในนามรัฐบาลและชาวกัมพูชา ขอขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวไทยที่มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการก่อสร้างและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชา ซึ่งถือเป็นสะพานเชื่อมใจของชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการเชื่อมใจของคนทั้งสองประเทศที่สมควรบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ โดยในโอกาสที่น่ายินดีนี้ได้ประพันธ์บทเพลง 4 เพลง ตามคำสัญญาที่มีไว้กับพลเอกประยุทธ์ มาบรรเลงในงานนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเป็นมิตรภาพกัมพูชา-ไทย ให้มั่นคงและยั่งยืน

จากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมประกอบพิธีเทคอนกรีตเชื่อมสะพานและฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือไทย-กัมพูชา ให้ยั่งยืนสืบไป

สำหรับสะพานมิตรภาพ ไทย กัมพูชาแห่งนี้ จะช่วยรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน ระหว่าง 2 ประเทศ