ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ประปาหมู่บ้านใช้การไม่ได้กว่า 10 ปี จ.สุรินทร์

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

Views

ช่วงนี้อากาศร้อน น้ำกิน น้ำใช้ จึงถือว่าสำคัญมาก แต่ชาวบ้านที่สุรินทร์ บอกว่า ระบบประปาหมู่บ้านของเขาใช้ไม่ได้มาเป็น 10 ปี

เรื่องนี้ เจ้าของเรื่องที่ส่งมา บอกว่า ช่วยมาตรวจสอบหน่อย น้ำประปาใช้ไม่ได้เป็น 10 ปีแล้ว ต้องเจาะบาดาลใช้เอา ซึ่งหากดูจากภาพที่ส่งเข้ามา อ่านรายละเอียดได้ความว่า แท็งก์น้ำซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้านนี้ เป็น "ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ส่วนภาพดินที่แตกระแหง เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการขุดลอกหนองน้ำ และคลองธรรมชาติ งานขุดลอกหนองหิน ความจุ 63,000 ลูกบาศก์เมตร" ซึ่งตอนนี้น้ำในหนองก็แห้งหมดแล้ว เพราะภัยแล้งมาเร็ว

ชาวบ้านก็หวังจะได้ใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน แต่ก็ใช้ไม่ได้นานเป็น 10 ปี จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปปรับปรุงแก้ไขด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ร้องเรียนทางแฟนเพจ ระบบประปา ไม่มีน้ำใช้ ไม่มีน้ำประปา สุรินทร์ ประปาหมู่บ้าน