พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ศาลปกครองสั่งคมนาคม จ่ายคืนโฮปเวลล์นับหมื่นล้าน

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:09 น.

Views

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำร้องของศาลปกครองกลาง โดยให้ดำเนินการตามคำสั่งชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ ให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายคืนเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ บริษัทโฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาทและดอกเบี้ยอีก 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี คืนให้กับบริษัทครบแล้วทั้งหมด และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ด้าน นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า  รฟท.คงต้องเคารพคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด โดยจ่ายค่าชดเชยตามคำพิพากษา

สำหรับโครงการโฮปเวลล์เป็นโครงการพัฒนาขนส่งมวลชนและที่ดินของรัฐบาล ที่มอบให้ รฟท. ดูแล แต่ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องการระดมทุนและความไม่พร้อมส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวไป ดังนั้น รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าชดเชยด้วย ไม่ควรให้การรถไฟฯ รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว

Tag : ศาลปกครองสูงสุด ค่าโง่ โฮปเวลล์