ยื่นกกต.ฟันเสรีพิศุทธ์ ขาดคุณสมบัติ

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:40 น.

Views

นายสุรวัชร สังขฤกษ์ ตัวแทนกลุ่มการเมืองภาคประชาชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อขอให้กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาให้วินิจฉัยว่าพล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา98 วรรค8 ที่ระบุว่าห้ามบุคคลที่มีลักษณะถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงของให้กกต.ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาศาลฎีกาตีดสินว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ขาดคุณสมบัติ

พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้กกต.ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ให้ออกคำสั่งเลื่อนการรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก 180 วัน เนื่องจากมีคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งจำนวนมาก รวมถึงความขัดแย้งในการคำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วย

Tag : การเมืองภาคประชาชน เสรีพิศุทธ์ ขาดคุณสมบัติ