News

ศาลฎีกาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี"คุณหญิงเป็ด"อดีตผอ.สตง.ทุจริตจัดสัมมนาเป็นรอบที่ 2

เช้าวันนี้ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หรือ คุณหญิงเป็ด อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.)เดินทางมา ห้องพิจารณา 2 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่ คุณหญิงจารุวรรณเป็นจำเลย ทุจริตการจัดสัมมนาเมื่อพ.ศ.2546 แต่ล่าสุดเลื่อนอ่านคำพิพากษาเป็นครั้งที่ 2 แล้วเหตุจำเลยอีกคนเพิ่งเสียชีวิต

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายคัมภีร์ สมใจ อดีต ผอ.สำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล สตง. เป็นจำเลยที่ 1-2 ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 จากกรณีที่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2546 จำเลยได้จัดให้มีการสัมมนาที่ จ.น่าน ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการสัมมนากันจริง แต่จัดสัมมนาเพื่อให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมมนานั้น ไปร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน แล้วให้เบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในงบเดียวกันจำนวน 294,440 บาท ทำให้ สตง.ได้รับความเสียหาย

คดีนี้ศาลอาญามีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ให้จำคุกจำเลยทั้งสองตามมาตรา 157 คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงโทษ ต่อมาศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลยคนละ 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา และได้รับการประกันตัวคนละ 2 แสนบาทในระหว่างฎีกา ครั้งแรกศาลมีกำหนดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 30 มกราคม 2562 แต่เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในวันนี้เพราะจำเลยที่ 2 ป่วยเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลว

ส่วนเช้าวันนี้ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า “นายคัมภีร์” จำเลยที่ 2 เสียชีวิตลง ตั้งเเต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันพร้อมยื่นใบมรณบัตรประกอบ ศาลสอบถามอัยการ โจทก์แล้ว ไม่คัดค้าน จึงเห็นควรให้ส่งสำนวนกลับไปยังศาลฎีกาเพื่อให้พิจารณาต่อไป วันนี้จึงยังไม่อาจอ่านคำพิพากษาฎีกาได้ ให้เลื่อนการฟังคำพิพากษาคดีออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาศาลฎีกาลงมา

คุณหญิงจารุวรรณซึ่งหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส. ด้วย ยังเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีตั้งบุตรตนเองเป็นเลขานุการส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนจากรัฐ และพาบุตรท่องเที่ยวต่างประเทศ ในการไปราชการของตนเองโดยได้รับค่าใช้จ่ายจากรัฐ ที่คุณหญิงจารุวรรณยืนยันว่าสามารถทำได้ตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง