พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปิดฉาก! คดีประวัติศาสตร์ มหากาพย์โฮปเวลล์

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลาง ได้อ่านคำพิพากษา มีคำสั่งยกคำร้องของศาลปกครองกลาง โดยให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตามคำสั่งชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งสรุปได้ว่า กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องจ่ายคืนเงินชดใช้ความเสียหาย ในคดีการก่อสร้างระบบการขนส่งยกระดับทางรถไฟในกรุงเทพฯ หรือโฮปเวลล์ ให้กับบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปี โดยให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

คดีนี้ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ ที่กินเวลายาวนานถึงวันนี้ 29 ปี เป็นหนึ่งคดีที่มีการฟ้องร้องพัวพันกันไปมา ไม่เพียงโฮปเวลล์เท่านั้นที่เสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ เรียกค่าเสียหายจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ

ในส่วนของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ เอง ยืนยันการบอกเลิกสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง พร้อมยื่นเรื่องต่อศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนคำสั่งอนุญาโตตุลาการ และเรียกค่าเสียหายจากบริษัทโฮปเวลล์อีกกว่า 200,000 ล้านบาท

โดยก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลาง พิพากษาว่า โฮปเวลล์ ใช้ระยะเวลายื่นคำร้องนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 5 ปี ซึ่งนับจากวันที่ยกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2541 แต่โฮปเวลล์ กลับเข้ายื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งศาลปกครองกลางเห็นว่า คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท้ายที่สุดแล้วศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษาดังกล่าวออกมา ถือเป็นอันสิ้นสุด ปิดฉากคดีที่ยาวนานที่สุดคดีหนึ่งของไทย

หลังจากนี้ไปกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาล ซึ่งขณะยังต้องติดตามกันต่อว่า ท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลไทยจะเสียค่าโง่ ครั้งนี้ไปด้วยเม็ดเงินเท่าไหร่ เพราะคำพิพากษา ดังกล่าวยังไม่รวมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ซึ่งนักข่าว กำลังติดตามอยู่ว่า อัตราดอกเบี้ยคิดถึงช่วงเวลาใด

Tag : โฮปเวลล์