คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา อบจ.พิษณุโลก

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่ามตินี้มาจากการขยายผลสรุปสำนวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ที่ได้รับปี 2560 กรณีตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของ อบจ.พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2552 พบการทำผิดกฎหมายและมีราคาแพงเกินจริง จึงเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอตั้งองค์คณะไต่สวนเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว จนสามารถสรุปผลแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหาร อบจ.พิษณุโลกและผู้เกี่ยวข้อง 

โดยโครงการนี้ใช้วิธีพิเศษจัดซื้อจัดจ้าง 5 สัญญา ด้วยเหตุผลความเร่งด่วน วงเงินรวมกว่า 20,300,000 บาท แยกเป็นจัดทำหนังสือเผยแพร่รณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวม 3,000,000 บาท

จัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิดกรองเชื้อโรคได้ 2 ชั้นป้องกันการติดเชื้อทางระบบหายใจ รวม 4,000,000 บาท จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นชนิดสเปรย์ รวม 4,992,000 บาท จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นชนิดแกลลอน รวม 5 ล้านบาท และจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาชนิดฝอยละอองแบบติดตั้งในรถยนต์ รวม 3,400,000 บาท

หลังแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องชี้แจง หรือแก้ข้อกล่าวหาจะมาด้วยตนเองหรือส่งเอกสารแทนก็ได้ โดยกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับใหม่ นอกจากปกปิดชื่อผู้ร้องเพื่อความปลอดภัย จะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหา เพราะยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ขั้นตอนนี้ต้องแล้วเสร็จภายใน 180 วัน ขยายได้อีกครั้งละ 60 วัน เพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ชี้ขาด ถ้าไม่ชี้มูลความผิดก็ยุติ แต่ถ้าชี้มูลความผิดมีทั้งวินัยและอาญา ต้องส่งให้อัยการและศาลคดีทุจริตพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดยมีบทลงโทษจำคุกและปรับ หรือทั้งจำคุกและปรับด้วย สำนวนคดีนี้ยังให้ข้อคิดที่ดีแก่ประชาชน กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในโครงการของรัฐ


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7