เลื่อนอ่านคดี คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 13:45 น.

Views

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบกลางเลื่อนอ่านคำพิพากษาฎีกา คดี คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ นายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเปิดจ่ายเงินสัมมนาทั้งที่ไม่มีการสัมมนาจริง คดีเมื่อปี 2546 เนื่องจากจำเลยที่ 2 คือ นายคัมภีร์ ป่วยเสียชีวิต