สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดสุขศานต์ร่มเย็นด้วยพระบารมี ตอนที่ 7

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุดสุขศานต์ร่มเย็นด้วยพระบารมี ตอนที่ 7 แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง

Tag : สารคดีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สุขศานต์ร่มเย็นด้วยพระบารมี แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง