News

เขื่อนหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำน้อย หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

ปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงหนือมีน้อย ขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

เขื่อนหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีน้ำน้อย จ.ขอนแก่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าจะเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้ช่วยเติมน้ำในเขื่อนได้ โดย นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำใน 3 เขื่อนหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในเกณฑ์น้อย แต่ก็ยังมีน้ำที่สำรองไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน แต่สิ่งที่กังวลและน่าเป็นห่วง คือน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ที่มีน้ำเก็บกักเหลืออยู่ 599 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีน้ำใช้การได้เพียง 18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณเก็บกัดเท่านั้น จึงขอให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงนี้

อ.ด่านซ้าย แล้งหนัก ชาวบ้านขาดน้ำกินน้ำใช้ จ.เลย
ที่จังหวัดเลย สภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้ง ส่งผลให้หลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอย่างหนัก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 300 ครัวเรือน ที่ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย น้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมานานกว่า 3 สัปดาห์แล้ว ภาชนะสำหรับรองรับน้ำ ทั้งโอ่ง และถังน้ำก็แห้งขอด ส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีน้ำอาบ และ อุปโภค บริโภค ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ได้นำรถบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอด่านซ้าย ไปแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชน แต่ทำได้เพียงวันละ 5-6 เที่ยว หรือช่วยเหลือได้เพียงวันละ 30 ครัวเรือนเท่านั้น

นายอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำออกแจก ให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย และจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ระดมรถน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน 11 ตำบล จ.ตาก
ที่จังหวัดตาก ได้ระดมรถบรรทุกน้ำจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 30 คัน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในการออกช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค จำนวน 11 ตำบล ซึ่งในปีนี้ภัยแล้งรุนแรงมากกว่าทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ทำให้เกิดภาวะฝนแล้งในปีที่ผ่านมา แหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดอย่างรวดเร็ว และมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่อาจยาวนานต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนกรกฎาคม

สรงน้ำพระยาพิชัยดาบหัก ขอฝนช่วยภัยแล้ง จ.อุตรดิตถ์
ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเตรียมน้ำอบน้ำหอม และแห่ขบวนกลองยาว ไปยังศาลเจ้าประจำจังหวัดอุตรดิตถ์และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน พร้อมกล่าวคำขอขมา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอความอุดมสมบูรณ์พูนผลสู่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นประจำทุกปี หลังเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะประกอบพิธีสรงน้ำศาลเจ้า และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหักเพื่อขอพร ซึ่งปีนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ประสบปัญหาภัยแล้ง หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในการสรงน้ำศาลเจ้า และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประชาชนจึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ฝนตก เพื่อบรรเทาทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดและขอให้มีน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย