เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 23 เม.ย.62 ภาคเหนือสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เชียงใหม่คุณภาพปานกลาง

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 06:56 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย              83 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                           68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                   50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    คุณภาพปานกลาง
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                   47 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร     คุณภาพปานกลาง
- ตำบลป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                          46 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร     คุณภาพปานกลาง

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือ ค่าฝุ่นวันนี้