ภัยแล้งมาเร็ว แหล่งน้ำแห้งขอด ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำผลิตประปา จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เจอวิกฤติภัยแล้ง จนแหล่งน้ำในหมู่บ้านแห้งขอด ไม่มีน้ำผลิตประปา วอนขอให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ

ขณะนี้ สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือ ที่บ้านพันธ์เจริญ หมู่ 12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้สระน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้าน 2 แห่งแห้งขอด มีเพียงต้นหญ้าขึ้นปกคลุม ซึ่งสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้ เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค และยังได้สูบน้ำไปใช้เพื่อผลิตเป็นประปาหมู่บ้านด้วย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 เล่าว่า ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี จนทำให้น้ำในสระแห้งจนหมด ซึ่งนอกจากสระน้ำทั้ง 2 แห่งนี้แล้ว บ้านพันธ์เจริญก็ไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะอื่น เช่น ลำห้วย หรือคลอง ไหลผ่านเลย และแม้ว่าในหมู่บ้านจะมีบ่อน้ำจากการเจาะบ่อบาดาลอีก 2 บ่อ แต่น้ำก็แห้งจนหมดเหมือนกัน

จากปัญหาที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาให้การช่วยเหลือ โดยเฉพาะการขุด หรือเจาะแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำใช้บรรเทาความเดือดร้อน เพราะหากไม่มีฝนตกลงมาตามฤดูกาล ชาวบ้านก็จะยิ่งเดือดร้อนมากกว่านี้อย่างแน่นอน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน วิกฤติภัยแล้ง ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ไม่มีน้ำผลิตประปา นครราชสีมา