News

เพจดังงัดผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ กระแทกหน้านักการเมือง

แฟนเพจ "ลุงตู่ตูน" ซึ่งเป็นเพจที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ภาพเปรียบเทียบผลงานหลายโครงการของรัฐบาลก่อนหน้า กับผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมระบุข้อความว่า ผลงานรัฐบาลลุงตู่ ที่นักการเมืองต้องอาย

โดยแฟนเพจดังกล่าวระบุว่า โครงการโฮปเวลล์ที่ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2533 แต่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จนสุดท้ายทำให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคม และรฟท. จะต้องคืนเงินค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่บริษัท โฮปเวลล์ รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน รวมถึงให้คืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ขณะที่สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีการอนุมัติก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง อาทิ สายสีแดง ธรรมศาสตร์(รังสิต)-หัวลำโพง, สายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต,สายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นต้น โดยภายในระยะเวลา 3-5 ปี มีการอนุมัติการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วกว่า 350 กิโลเมตร ก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอีกหลายสายมีความคืบหน้าตามลำดับ

โครงการสร้างเขื่อนริมคลองลาดพร้าว และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนริมคลองใน 8 เขตของ กทม. โดยเริ่มอนุมัติโครงการตั้งแต่ช่วงปี 2560 จนปัจจุบันการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนริมคลองแล้วเสร็จในหลายพื้นที่ อาทิ คลองลาดพร้าวปรับสภาพริมคลองและสร้างบ้านใหม่ใน 33 ชุมชน รวม 1,476 ครัวเรือน, คลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิตถึงสะพานโอสถานนท์ แก้ปัญหาการสร้างตลาดรุกล้ำลำคลอง จนเปลี่ยนสภาพลำคลองที่แออัด เป็นพื้นที่สาธารณะได้อีกครั้ง

โครงการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่แผงลอย ในหลายพื้นที่ และจัดระเบียบชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เพื่อคืนพื้นที่ทางเท้าและชายหาดที่เคยถูกใช้ประโยชน์แบบไม่ถูกต้องให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยมีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2560จนเห็นผลได้ในปัจจุบัน

โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะและการจัดการพื้นฟูแหล่งน้ำหลักๆหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริโภค และการทำการเกษตร