คอลัมน์หมายเลข 7 : หาสาเหตุยังไม่เปิดเดินเรือคลองรังสิต

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 11:38 น.

Views

เป็นเวลาเกือบ  4 ปี ที่จังหวัดปทุมธานีใช้จ่ายเงินแผ่นดินกว่า 22 ล้านบาท  ก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองรังสิต ตั้งแต่บริเวณท่าประตูน้ำจุฬาลงกรณ์-คลอง 7 รวมระยะทาง 13 กิโลเมตร เสร็จเดือนมิถุนายนปี  2558 แต่กลับไม่พร้อมเปิดใช้งาน

ชาวบ้านร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยติดตามความคืบหน้า จึงลงพื้นที่พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน วันที่ 18 เมษายน พบท่าเทียบเรือมีความชำรุดทรุดโทรมตามเวลา บางจุดลาดชัน เดินลงโป๊ะเทียบเรือลำบาก เนื่องจากระดับน้ำลดลงในยามแล้ง

สอบถามชาวบ้าน  ยืนยัน ยังไม่เคยเปิดใช้งานเลย ทั้งนี้อาจเนื่องจากสภาพคลองไม่เหมาะในการเดินเรือ

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2560 ได้รับการชี้แจงจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดและโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีว่า อยู่ระหว่างสำรวจสิ่งกีดขวางใต้น้ำ, ศึกษาความเร็วเรือและควบคุมระดับน้ำในคลองให้เพียงพอต่อการเดินเรือในยามแล้ง จากนั้นกลับไปติดตามอีกก็ไม่ได้ความชัดเจนจากทางจังหวัดน่าสังเกตว่า โครงการนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน
                                      
โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยจังหวัดปทุมธานีทำสัญญาจ้างเอกชนเดือนพฤษภาคม 2557 ให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ค่าจ้าง 22,620,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7