พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รพ.จุฬาฯ วิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยสำเร็จใช้เซลล์นักฆ่ารักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้สำเร็จ

ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการ 5 คน เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน ชนิดมัยอิลอยด์

ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือเซลล์นักฆ่า จากผู้บริจาคมารักษา โดยนักวิจัยประสบความสำเร็จ การกระตุ้นและเพิ่มเซลล์ให้พอใช้ในผู้ป่วย ทั้งเซลล์มีชีวิต เซลล์นักฆ่า สามารถทำลายเซลล์มะเร็ง เซลล์แปลกปลอม และเซลล์ผิดปกติได้ ไม่พบจุลชีพปนเปื้อน หรือการปลอมปนพิษจากแบคทีเรีย

ปีนี้ โครงการจะทำต่อเนื่องเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ป้องกันผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำ รวมถึงรักษาในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด รวมถึงปลูกถ่ายไขกระดูกไม่ได้

พุ่งเป้าการรักษาด้วยเซลล์นักฆ่าให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ 40-80 เปอร์เซ็นต์ และลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ

ขณะที่ นายศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซลล์ ระบุ จากข้อมูลพบว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 และมากกว่าปีละ 10,000 คน ทีเซลล์สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเซลล์บำบัด และยีนบำบัดรักษาโรคมะเร็ง เพื่อลดโอกาสเป็นซ้ำ และเสียชีวิต

Tag : มะเร็ง โรคมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว รักษามะเร็ง รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย