พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ม.รังสิต ค้นพบ CBN จากกัญชา ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด ครั้งแรกในประเทศไทย

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เป็นภาพเปรียบเทียบเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ในหนูทดลอง พบว่าหนูที่ได้รับการฉีดสาร THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBN (Cannabinol) จากกัญชา เป็นเวลาต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ มีขนาดของก้อนมะเร็งเล็กลงกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารใดๆ การวิจัยนี้เป็นสิ่งยืนยันว่ากัญชามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งปอดของมนุษย์ได้ ทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ระบุว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลก โดยเป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุด เนื่องจากธรรมชาติของโรคไม่ตอบสนองต่อการรักษา และปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยหลังจากนี้มีการเตรียมนำไปทดลองใช้จริงในผู้ป่วยมะเร็ง

มหาวิทยาลัยรังสิต ยังเปิดสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท เตรียมขยายสู่ระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากกัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งล่าสุดมีการวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบจากสารสกัดกัญชา เพื่อใช้ในทางการแพทย์ถึง 4 ผลิตภัณฑ์ คือ ยาเม็ดเวเฟอร์จากสารสกัดกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการกลืน น้ำมันกัญชา แคนนาบินอลสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก ช่วยคลายวิตกกังวล ทำให้นอนหลับได้ดี และยาประสะกัญชา ซึ่งเป็นตำรับยาไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา ใช้รักษาอาการป่วยไข้ ที่ได้มีการขออนุญาตจาก อย. เพื่อนำมาศึกษาวิจัยครั้งนี้

Tag : ม.รังสิต CBN จากกัญชา เซลล์มะเร็งปอด