พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.48 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โอกาสนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกบัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ กุฏิพระธรรมวิสุทธิมงคล เสร็จแล้วทรงนมัสการพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัด และพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย

จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทรงฟังการถวายรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 85 และภาพรวมของโครงการฯ ทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 เป็นงานในส่วนศิลปกรรมไทยและงานระบบ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังได้จัดสรรงบประมาณเตรียมการตัดถนนสายใหม่ เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 2 และขยายถนนทางหลวงชนบท อด 1076 เป็นถนนสี่เลน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ฯ

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ในส่วนต่าง ๆ อาทิ บริเวณด้านหน้าของโครงการฯ จัดแสดงภาพถ่าย แบบแปลน รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการฯ, ลานประทักษิณพระเจดีย์ จัดแสดงความคืบหน้าในส่วนของรายละเอียดงานซุ้มประทีป ชิ้นงานโลหะทองแดง งานขึ้นหุ่น ลวดลายต่าง ๆ งานหล่อยอดฉัตรทองคำ รายละเอียดของห้องพระบรมสารีริกธาตุ และงานตกแต่งหินอ่อนในพระเจดีย์, พระวิหาร จัดแสดงชิ้นงานหลังคาทองแดงที่จะใช้เป็นหลังคาพระวิหาร รวมถึงแสดงแบบจำลองภาพถ่ายพระประธานประจำพระวิหาร และแบบจำลองภาพถ่ายงานหล่อสำริดขนาดเท่าองค์จริงของพระมหาเถระ 3 รูป ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน, ส่วนของพิพิธภัณฑ์ แสดงแบบแปลนการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ มี 6 โซน อาทิ ธรรมของพระพุทธเจ้า, จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์, การปริยัติ มุ่งมั่น เพียรพยายาม สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าโครงการฯ ยังปลูกต้นกระดุมทอง โดยจะนำไปตกแต่งโดยรอบโครงการฯ เนื่องจากดอกมีสีเหลืองทองที่สื่อถึงพระพุทธศาสนา

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว อุดรธานี วัดเกษรศีลคุณ