พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 09.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ แล้วถวายความเคารพพระราชอาสน์ จากนั้น นายฉัตรชัย  ปิ่นเงิน โหรหลวงผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ, นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ผู้แทนพระองค์ทรงศีล สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ

เจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ ขณะที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เมื่อโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์ สอดใบมะตูม 1 กิ่ง มี 3 ใบ และเจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏแล้ว โหรหลวงพับแผ่นดวงพระบรมราชสมภพ พันด้วยไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา

โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ กราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ 3 ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพรพระจบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ สำรับนอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว บายศรีทอง และบายศรีเงิน พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช ข้าราชการรับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ครบ 3 รอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานคณะครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา

พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เป็นพระราชพิธีเบื้องต้นของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย เป็นแผ่นทองคำ มีขนาดกว้างยาวพอที่จะจารึกพระปรมาภิไธยได้ ส่วนพระราชลัญจกรประจำรัชกาล คือ ดวงตราสำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ในเอกสารราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา เป็นต้น มีลักษณะเป็นรูปวงกลม กลางวงกลมแกะเป็นรูปครุฑ รอบขอบภายในจารึกพระปรมาภิไธย ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 จะมีการตั้งขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

Tag : ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562