พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดวันนี้ มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ กระทรวงการคลัง, ศาลอุทธรณ์ภาค 9, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย, สำนักงบประมาณ, ศาลปกครอง, ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, บริษัท โซนี่เทคโนโลยี ประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม, กรมพลาธิการทหารบก และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะบุคคลและประชาชน ยังได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรมการเงินทหารบก, หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน, โรงเรียนสายปัญญา, สมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทย, สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Tag : สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร