พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดตาก ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่หนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาทุกหมู่เหล่า จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งกลุ่มทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ และเศษวัสดุโดยรอบหนองหลวง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม หนองหลวงเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้ใช้หนองหลวงในการประกอบอาชีพประมง เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนด้วย

ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายนนี้ จังหวัดตาก ยังได้เปิดรับสมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก โดยมีเป้าหมายในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30,000 คน ซึ่งในวันนี้ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่สมัครเป็นจิตอาสา จำนวน 31 คน ด้วย

Tag : ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน