พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลจัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดพิมพ์หนังสือบทสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี

สำหรับการสวดมนต์ของแต่ละศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร, ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดถวายพระพร และศาสนาซิกข์ ประกอบพิธีสวดอัลดาสขอพรจากพระศาสดา

จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีดังกล่าวฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.

Tag : สวดมนต์ 5 ศาสนา พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สวดมนต์